Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teapoy
teapoy
['ti:pɔi]
danh từ
bàn nhỏ để uống trà


/'ti:pɔi/

danh từ
bàn nhỏ để uống trà

Related search result for "teapoy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.