Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
team up
team+up

[team up]
saying && slang
play together, form a team
If you team up with Lana, we can play bridge, okay?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.