Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
taurus
taurus
['tɔ:rəs]
danh từ (Taurus)
(thiên văn học) cung thứ hai của Hoàng đạo, chùm sao Kim ngưu
người tuổi Sửu (người sinh ra dưới ảnh hưởng của cung đó)


/'tɔ:rəs/

danh từ
(thiên văn học) chòm sao Kim ngưu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "taurus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.