Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tastefulness
tastefulness
['teistfulnis]
danh từ
tính chất nhã, tính trang nhã
óc thẩm mỹ, vẻ thẩm mỹ


/'teistfulnis/

danh từ
tính chất nhã, tính trang nha
óc thẩm mỹ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.