Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tarot


/'tærɔk/ (tarot)

/'tærou/

danh từ

lá bài

    taroc cards cỗ bài 78 lá


Related search result for "tarot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.