Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tarnishable
tarnishable
['tɑ:ni∫əbl]
tính từ
có thể mờ, có thể xỉn đi


/'tɑ:niʃəbl/

tính từ
có thể mờ, có thể xỉn đi

Related search result for "tarnishable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.