Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tapestry-weaver
tapestry-weaver
['tæpəstri'wi:və]
danh từ
thợ dệt thảm


/'tæpistri'wi:və/

danh từ
thợ dệt thảm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.