Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tanner
tanner
['tænə]
danh từ
thợ thuộc da
(từ lóng) đồng sáu xu (tiền Anh)


/'tænə/

danh từ
thợ thuộc da
(từ lóng) đồng sáu xu (tiền Anh)

Related search result for "tanner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.