Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
talkie
talkie
['tɔ:ki]
danh từ
(từ lóng) phim nói


/'tɔ:ki/

danh từ
(từ lóng) phim nói

Related search result for "talkie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.