Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
to talk over someone's head
to+talk+over+someone's+head
thành ngữ head
to talk over someone's head
nói khó hiểu, làm cho ai không hiểu gì cảGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.