Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
từnoun
word
temple guard
conj
from, since
verb
to renounce, to give up

[từ]
term; word
Tôi dùng từ này theo nghĩa rộng nhất
I use this word in its widest sense
" Stationery" " Stationary" là những từ tiếng Anh thường bị viết sai chính tả
'Stationery' and 'Stationary' are commonly misspelled English words
Tôi dùng từ đúng chứ?
Am I using the term correctly?
temple guard
from; since
Từ đầu này đến đầu kia
From one end to the other; from end to end
Ông sống ở đây từ lúc nào?
Since when have you lived here?
Tôi nhắc tới chuyện đó từ ngày hôm qua / từ trước Nô en cơ mà!
I've been talking about it since yesterday/since before Christmas!
Đóng cửa từ 12 giờ đến 2 giờ
Closed between twelve and two; Closed from 12 to 2 pm
Nhìn từ bên trong, cái đó giống như một...
Seen from within, it looks like a...
to break off with...
magnetic
Thẻ từ
Magnetic cardGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.