Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tổ hợpnoun
combination, cooperation

[tổ hợp]
combination
Một tổ hợp phím
A key combination
(tin học) composed
Ký tự tổ hợp
Composed character
complex; consortium
Tổ hợp quân sự - công nghiệp
The military-industrial complexGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.