Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tầm nãverb
to hunt for, to search for

[tầm nã]
động từ
to hunt for, to search for
prusue, track downGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.