Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tấyverb
to fester to make a chance packet

[tấy]
động từ
to fester
inflated, puffed up
swollen, iflamed
to make a chance packet
tính từ
lucky, luck, good luck, good fortuneGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.