Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tảiverb
transport, convey, to carry. to manage

[tải]
động từ.
transport, convey, to carry.
to manage.
load (on), load (with), burden (with)
eat up
danh từ
bagGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.