Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
túng quẫnadj
broken, needy
túng phải tính needs must when the devil drives

[túng quẫn]
needy; necessitous; penurious; in straitened circumstancesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.