Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tác giảnoun
author
Hồ Ngọc Đức là tác giả phần mềm này Ho Ngoc Duc is the author of this software

[tác giả]
author
Ông ấy được coi là tác giả quyển tiểu thuyết tình cảm này
He is presumed to be the author or this romantic novel; He is the presumed author of this romantic novel
Sách vở được sắp xếp theo thứ tự abc tên tác giả
The books are arranged/classified in alphabetical order of authorGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.