Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tác độngverb
to act upon (on), to influence, to have an effect on (upon)

[tác động]
effect; impact
Tác động đối với môi trường
Environmental effect/impact
to influenceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.