Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tàn hạiverb
to devastate

[tàn hại]
động từ.
to devastate.
destroy, ruin, harm, do harmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.