Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tài cánnoun
ability, capability

[tài cán]
danh từ.
ability, capability.
skill, cleverness, skillfulnessGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.