Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
systemless
systemless
['sistimlis]
tính từ
không có hệ thống
không có phương pháp


/'sistimlis/

tính từ
không có hệ thống
không có phương pháp

Related search result for "systemless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.