Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sword-bill
sword-bill
['sɔ:d'bil]
danh từ
(động vật học) chim mỏ kiếm


/'sɔ:dbil/

danh từ
(động vật học) chim mỏ kiếm

Related search result for "sword-bill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.