Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sword-belt
sword-belt
['sɔ:d'belt]
danh từ
đai đeo gươm


/'sɔ:dbelt/

danh từ
đai đeo gươm

Related search result for "sword-belt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.