Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sword-bayonet
sword-bayonet
['sɔ:d'beiənit]
danh từ
kiếm ngắn


/'sɔ:d,beiənit/

danh từ
kiếm ngắn

Related search result for "sword-bayonet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.