Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sword-arm
sword-arm
['sɔ:d'ɑ:m]
danh từ
tay phải


/'sɔ:dɑ:m/

danh từ
tay phải

Related search result for "sword-arm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.