Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swimming-bladder
swimming-bladder
['swimiη'blædə]
danh từ
bong bóng (cá)


/'swimiɳ,blædə/

danh từ
bong bóng (cá)

Related search result for "swimming-bladder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.