Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
suy yếuverb
to weaken, to decline

[suy yếu]
to weaken; to decline
Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chế độ đang suy yếu
It was the first signal (that) the regime was weakeningGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.