Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supervisorship
supervisorship
['su:pəvaizə∫ip]
danh từ
chức vụ giám sát; chức vụ giám thị


/'sju:pəvaizəʃip/

danh từ
chức vụ giám sát


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.