Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supervisor
supervisor
['su:pəvaizə]
danh từ
người giám sát; người giám thị


/'sju:pəvaizə/

danh từ
người giám sát

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "supervisor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.