Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superdominant
superdominant
[,su:pə'dɔminənt]
danh từ
(âm nhạc) âm át trên


/,sju:pə'dɔminənt/

danh từ
(âm nhạc) âm át trên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.