Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sultriness
sultriness
['sʌltrinis]
danh từ
sự oi bức, sự ngột ngạt (thời tiết..)
tính nóng nảy
tính chất đầy nhục cảm; vẻ đẹp một cách bí hiểm và xác thịt (về một người đàn bà và vẻ mặt của chị ta)


/'sʌltrinis/

danh từ
sự oi bức, sự ngột ngạt (thời tiết)
tính nóng nảy

Related search result for "sultriness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.