Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sullenness
sullenness
['sʌlənnis]
danh từ
sự ủ rũ, sự rầu rĩ
sự ảm đạm; sự buồn thảm
sự sưng sỉa


/'sʌlənnis/

danh từ
sự buồn rầu, sự ủ rũ
sự sưng sỉa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sullenness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.