Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sufferer
sufferer
['sʌfərə]
danh từ
người cam chịu, người chịu đựng đau đớn
người bị thiệt hại


/'sʌfərə/

danh từ
người cam chịu, người chịu đựng
người bị thiệt hại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sufferer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.