Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
succedaneous
succedaneous
[,sʌksi'deiniəs]
tính từ
(thay) thế


/,sʌksi'deinjəs/

tính từ
(thay) thế


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.