Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
student lamp
student+lamp
['stju:dnt'læmp]
danh từ
đèn đọc sách


/'stju:dənt'læmp/

danh từ
đèn đọc sách

Related search result for "student lamp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.