Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strophe
strophe
['stroufi]
danh từ
đoạn thơ, khổ thơ
động tác múa (ở (sân khấu) cổ Hy lạp); phần đồng ca cho động tác múa (ở (sân khấu) cổ Hy lạp)


/'stroufi/

danh từ
đoạn thơ, khổ thơ
động tác múa (ở sân khấu cổ Hy lạp); phần đồng ca cho động tác múa (ở sân khấu cổ Hy lạp)

Related search result for "strophe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.