Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strip-tease


/'strip,ti:z/

danh từ
điệu múa thoát y

Related search result for "strip-tease"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.