Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stridency
danh từ
sự the thé; sự đinh tai; sự lanh lảnhstridency
['straidənsi]
danh từ
sự the thé; sự đinh tai; sự lanh lảnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.