Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stridence
stridence
['straidəns]
Cách viết khác:
stridency
['straidənsi]
danh từ
tiếng kêu the thé; khó nghe
tiếng ầm ĩ chướng taiCách viết khác : stridency


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.