Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stretcher-party
stretcher-party
['stret∫ə'pɑ:ti]
danh từ
(quân sự) nhóm tải thương


/'stretʃə,pɑ:ti/

danh từ
(quân sự) nhóm tải thương

Related search result for "stretcher-party"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.