Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
streeted
streeted
['stri:tid]
tính từ
có đường phố, có phố


/'stri:tid/

tính từ
có đường phố, có phố

Related search result for "streeted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.