Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strati


/'streitəs/

danh từ, số nhiều strati

mây tầng


Related search result for "strati"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.