Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
story-book
story-book
['stɔ:ribuk]
danh từ
sách truyện; quyển truyện


/'stɔ:ribuk/

danh từ
sách truyện; quyển truyện

Related search result for "story-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.