Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stoneless
stoneless
['stounlis]
tính từ
không có đá
(thực vật học) không có hạt (quả)
stoneless fruit
quả không hạt


/'stounlis/

tính từ
không có đá
(thực vật học) không có hạch (quả)

Related search result for "stoneless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.