Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stewardship
stewardship
['stjuəd∫ip]
danh từ
cương vị quản lý, cương vị quản gia
cương vị chiêu đãi viên


/'stjuədʃip/

danh từ
cương vị quản lý, cương vị quản gia
cương vị chiêu đãi viên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.