Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stemless
stemless
['stemlis]
tính từ
không có thân; không có cuống, không có cọng


/'stemlis/

tính từ
không có thân; không có cuống, không có cọng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stemless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.