Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stelae
stelae
['sti:li]
danh từ số nhiều của stele
như stele


/'sti:li/

danh từ, số nhiều stelae
bia (có để khắc)
(thực vật học) trụ giữa, trung trụ (của thân cây

Related search result for "stelae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.