Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steatosis
steatosis
[stiə'tousis]
danh từ
(y học) chứng nhiễm mỡ; chứng thoái hoá mỡ


/stiə'tousis/

danh từ
(y học) chứng nhiễm mỡ; chứng thoái hoá mỡ

Related search result for "steatosis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.