Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steatopygia
steatopygia
[,stiətou'paidʒiə]
danh từ
tình trạng mông nhiều mỡ ((thường) ở đàn bà)


/,stiətou'paidʤjə/

danh từ
tình trạng mông nhiều mỡ ((thường) ở đàn bà)

Related search result for "steatopygia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.