Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stay-in strike
stay-in+strike
['steiin'straik]
danh từ
cuộc bãi công tại chỗ, cuộc đình công tại chỗ


/'steiin'straik/

danh từ
cuộc bãi công tại chỗ, cuộc đình công tại chỗ

Related search result for "stay-in strike"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.